Așezată într-o zonă în care se îmbină armonios diferite forme de relief, de la munți la dealuri împădurite, la pâlcuri de șes, comuna Aușeu cu satele componente a asigurat din vremuri imemoriabile condiții necesare de locuire.

 

Comuna este situată la ieșirea din Depresiunea Vad – Borod, flancată de Munții Plopiș și Munții Piatra Craiului, de-a lungul Crișului Repede, pe DN1, la distanță de 7 km de orașul Aleșd și 45 de km de Oradea. La fel ca şi satele învecinate, a fost atestată documentar la începutul secolului XII, deși existența lor a fost atestată arheologic încă din epoca pietrei. Satul Aușeu este pomenit în primele documente sub numele de Eusi la 1336, apoi Walachalis Ewsy în 1406 etc., iar sub numele românesc de Aușeu abia după anii 1850. De-a lungul evoluției sale istorice, suportă vicisitudinile vremurilor, la fel ca toate satele românești din Transilvania. În componența actuală, comuna Aușeu este alcătuită din şase sate: Aușeu, centru de comună, Luncșoara, Groși, Gheghie, Cacuciul Vechi și Codrișor, având o populație de aproximativ 3.000 locuitori.

Administraţia

Comuna Aușeu se situează printre cele mai sărace comune din Bihor din punct de vedere financiar. Singurele resurse financiare provin din impozite și taxe plătite de populație, precum și subvenții de la bugetul de stat. Lipsesc investitorii pe teritoriul comunei, care să contribuie la potența financiară, fapt cu mari implicații negative în plan economic și social. Așa se explică în mare parte anonimatul în care și-au exercitat mandatul primarii ce s-au perindat la conducerea comunei în perioada 1989 – 2012. Odată cu alegerea în fruntea comunei a d-lui ing. Mitică Lazăr Florentin, în calitate de primar, secondat de prof. Ancuța Șchiop, în calitate de viceprimar, lucrurile au luat o întorsătură favorabilă, găsindu-se alte modalități și oportunități care să suplinească lipsa fondurilor proprii. Capacitatea intelectuală și spiritul de bun gospodar au constituit atuuri importante în activitatea edilitar gospodărească a primarului. Un rol important în evaluarea reală a situației din fiecare sat l-au avut cei patru ani în care Mitică Lazăr a îndeplinit funcția de viceprimar (2008- 2012), precum și faptul că este fiu al comunei. Nu în ultimul rând, pregătirea sa profesională de inginer agronom, care se pliază perfect pe specificul ocupațiilor consătenilor săi.       

Miracolul transformărilor

În doar patru ani, comuna Aușeu a renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Cum? Prin proiecte cu finanțare europeană și națională, printr-o strategie bazată pe realitățile și prioritățile comunei. Cea mai mare investiție cu fonduri europene a fost proiectul pe măsura 322, în valoare de 3 milioane euro, din care contribuția Primăriei a fost de 1,8 milioane lei. Acest proiect s-a derulat în cadrul a patru obiective principale: 1) Reabilitarea Căminului cultural din satul Luncșoara, 2) Alimentarea cu apă și canalizare a satului Luncșoara, 3) Construirea unei grădinițe moderne în satul Groși, 4) Asfaltarea drumurilor în satele comunei, în lungime de 7 km. Menționăm că asfaltarea acestor drumuri a fost legată de amenajarea unor văi și podețe. În urma acestei investiții de infrastructură, străzile din satele comunei sunt asfaltate în procent de 80%. Se estimează ca în acest an să se încheie acest proces și la restul străzilor neasfaltate. O altă investiție de infrastructură, de maximă importanță, a fost asfaltarea drumului comunal ce leagă satul Gheghie, situat pe E 60, de satul Luncșoara, în lungime de 6 km. Investiția, în valoare de 1 milion euro, a demarat în anul 2008 și s-a finalizat în anul 2015. Satul Luncșoara a beneficiat de introducerea apei și canalizare separată de restul comunei. Apa este obținută prin captare cu ajutorul unor pompe, iar canalizarea cu stație de epurare la Gheghie. Din fonduri proprii s-a realizat Căminul cultural din satul Groși, în valoare de 480 mii lei, finalizat în septembrie 2015, poduri și podețe peste diferite văi, în Groși, Luncșoara, amenajarea Căminului cultural din satul Aușeu în anul 2008 (150 mii lei), precum și cel din satul Gheghie. Proiectul național care vizează introducerea apei și canalizarea tuturor comunelor din țară se derulează și în comuna Aușeu cu fonduri guvernamentale. Începute în anul 2008,  lucrările au stagnat ani la rând datorită reorganizării ministerelor și a lipsei temporare de fonduri. În prezent sunt finalizate lucrările principale în cele patru sate, Gheghie, Aușeu, Cacuciu Vechi și Groși, urmând efectuarea racordurilor la sistemele de alimentare cu apă și canalizare a orașului Aleșd, după care se pot executa branșamentele la locuințele populației. Se estimează finalizarea integrală a lucrărilor până la finele acestui an. Grădinița Groși cu program prelungit este frecventată de copiii din satele Gheghie, Aușeu, Cacuciul Vechi și Groși, care sunt transportați zilnic cu microbuzul. Grădinița dispune de un spațiu corespunzător, condiții de igienă, educație și hrană deosebite, cadre didactice cu experiență, plasând această unitate școlară în rândul instituțiilor moderne din județ. Nu au fost uitate nici școlile din comună care au beneficiat de igienizare și reparații periodice, precum și construirea de grupuri sociale moderne. Nici tineretul nu a fost omis din aria de preocupări a primarului. Astfel, în parteneriat cu firma „Capitalist”, s-a amenajat pe o suprafață de 1 ha, într-o locație aflată între Aușeu și Cacuciul Vechi, o bază sportivă modernă, alcătuită dintr-un teren sintetic și un teren cu gazon. La realizarea investițiilor amintite, un rol de mare importanță a revenit firmelor de construcții, care s-au achitat corespunzător de sarcinile din caietele de sarcini, privind calitatea lucrărilor și timpul de execuție stabilit. S-a colaborat bine cu firmele Dumexim, Selina Capitalist. 

Proiecte şi „visuri” de viitor

Pentru atragerea investitorilor străini în comună, primarul are în vedere amenajarea în parteneriat cu Primăria Vadu Crișului, a unui parc industrial, pe o suprafață de cca 12 ha, la limitele satelor Gheghie și Topa de Criș. Spațiul dispune de condiții optime pentru activități industriale (apă, curent electric, infrastructură). Încercând să valorifice condițiile naturale de care dispune comuna, Mitică Lazăr a încheiat cu firme private două contracte pentru construirea de panouri eoliene și un contract pentru construirea de panouri fotovoltaice, care din păcate nu au putut primi finanțare atunci (2012). Urmează să se reia aceste proiecte cu finanțare europeană. Realizarea acestora ar aduce mari beneficii bugetului local, dar și locuitorilor din acest areal, consumatori de energie electrică ieftină. În asociere cu Primăria Vadu Crișului, au depus un proiect cu finanțare europeană, eligibil, în valoare de 2 mil euro, pentru modernizarea și asfaltarea drumului în lungime de 7 km ce leagă satul Cacuciul Vechi de Vadu Crișului, paralel cu Crișul Repede, facilitând accesul locuitorilor din comuna Aușeu, la gara CFR Vadu Crișului. În parteneriat cu CNADR intenționează să modernizeze șoseaua E60 pe lungimea care străbate comuna, cu trotuare și canalizare pluvială. O cerință a circulației moderne pe șoselele naționale care străbat așezările rurale o constituie amenajarea unor drumuri alternative ocolitoare, pentru atelaje, tractoare, cortegii, animale etc. Primarul comunei, Lazăr Mitică, a studiat acest aspect și a găsit posibile variante de amenajare a unor drumuri ocolitoare pe ambele părți ale șoselei. În privința înfrumusețării și amenajării unor spații de joacă pentru copii, are în vedere un parc în fața primăriei, în spatele căminului din Luncșoara, precum și un parc de distracții și de joacă la baza sportivă a comunei, precum și amenajarea curții la Grădinița din Groși. Toate aceste lucrări vor fi realizate cu fonduri proprii.

Cultură şi spiritualitate

Pe lângă realizările obținute în plan edilitar gospodăresc, comuna Aușeu se mândrește cu mari personalități provenite din comună: Academicianul, patriotul și omul de cultură Alexandru Roman, al cărui bust tronează în fața primăriei și al cărui nume îl poartă cu mândrie școala gimnazială din localitate și Colegiul Tehnic din Aleșd. O personalitate artistică de renume mondial, Petre Bodeuț, dansator și coregraf de excepție, care a făcut cunoscut folclorul și dansul popular românesc pe toate meridianele lumii. Comuna Aușeu se mândrește cu copii dotați intelectual, care de-a lungul timpului, s-au format oameni cu meserii, prestigiu și funcții remarcabile. Din statisticile existente la școlile din comună se află numele multor elevi deveniți intelectuali, profesori, medici, preoți, ingineri, cadre militare și meseriași deosebiți, răspândiți în țară și străinătate, care prin capacitatea și munca lor aduc cinste țării și comunei natale. Amintim doar câteva personalități contemporane, cu care se mândrește comuna și implicit familiile lor. Amintim pe frați Dănuţ şi Viorel Dejeu, proveniți din Groși, medici chirurgi de excepție, al căror profesionalism este cunoscut în țară și străinătate. Generalul de armată cu patru stele, Ioan Gavril Ghitaș din Aușeu, care prin funcțiile deținute de-a lungul carierei sale militare a adus cinste țării și numelui de român. O activitate de suflet în care localnici răspândiți în „cele patru zări” se întorc în satele de origine, cinstindu-le, este „Întâlnirea cu fiii satului”. O astfel de întâlnire încărcată emoțional a fost organizată în satul Luncșoara, în ziua de Rusalii a anului 2014, de către Primăria Aușeu, Șoala gimnazială și Biserica Ortodoxă din localitate. Manifestarea a fost ocazionată de sărbătorirea a 800 de ani de atestare documentară a satului. Cu acest prilej a fost lansată o monografie a satului și s-a inaugurat căminul cultural.

Monumente

Comuna Aușeu dispune de câteva monumente arhitecturale intrate în patrimoniul cultural național. Este vorba de cele două biserici din lemn, din Gheghie și Luncșoara, datate din prima jumătate a secolului XVIII. Cea din Gheghie a fost reabilitată alături de cea din satul Hotar, printr-un proiect HU-RO, beneficiind de finanțare europeană. Urmează să se facă demersuri și pentru cea din Luncșoara, urmând să fie incluse în circuitul turistic național. Un monument al cărui statut, încă incert deocamdată, este castelul din satul Gheghie, proprietatea unui grof. În prezent, împreună cu 2.700 ha de pădure, alcătuiesc obiectul unui proces în instanță, între statul român și presupuși și falși moștenitori. Conștienți de valoarea lor istorică, Mitică Lazăr, Ancuța Șchiop și Consiliul Local Aușeu, întreprind toate demersurile legale pentru intrarea lor în posesia comunei, restaurarea și conservarea acestor „bijuterii” arhitectonice. La baza acestor realizări înfăptuite în comună stau metodele de bune practici, de colaborare a primarului Mitică Lazăr cu Ancuța Șchiop, subalternii și consilierii locali, fiind un model de comunicare deschisă, sinceră, directă și eficientă. Aceste importante succese, sunt argumente indubitabile pentru dezvoltarea viitoare a comunei, care confirmă zicala: „Omul sfințește locul”!